Začetki delovanja ključavničarstva Gumilar segajo v leto 1974. Takrat je Alojz Gumilar pričel izvajati ključavničarska dela v okviru popoldanske obrti in se zlasti ukvarjal z vzdrževanjem in popravilom kmetijske mehanizacije in izdelavo drobnih kovinskih predmetov.

Leta 1991 je delavnica pričela delovati na lokaciji v Košakih z dvema redno zaposlenima sodelavcema. Od 1994. leta deluje delavnici na sedanji lokaciji v Melju. Število zaposlenih je bilo v zadnjih 15 letih med 4 in 6, odvisno od prevzetih projektov. Delavnica je verificirana za mentorstvo vajencev.

Nadstrešnica
Nadstrešnice
Ograje
Ograje
Zvarjenci
Jekleni elementi - zvarjenci
Lažje jeklene konstrukcije
Lažje jeklene konstrukcije
Vzdrževanje
Vzdrževanje
Kompostniki
Kompostniki

 

Delavnica Delavnica